Presentació

(contingut provisional)

El Màster en Comunicació i Estudis Culturals de la Universitat de Girona forma especialistes en cultura contemporània mitjançant en una metodologia docent de caràcter interdisciplinari, la qual aporta als titulats els coneixements específics i competències metodològiques per a desenvolupar activitats de recerca i formació professional en l’àmbit de la comunicació i la gestió cultural.

El Màster orienta professionalment els alumnes cap a empreses i mitjans de comunicació tradicionals (ràdio, TV, premsa, editorial i educatiu, etc.) i, alhora, cap a noves indústries culturals, gabinets de comunicació i assessorament, agències d’informació i forma nous especialistes en comunicació 2.0. També fomenta la recerca en cultura contemporània i en l’àmbit de la comunicació.

El Màster en Comunicació i Estudis Culturals té dos itineraris, un pensat per obrir camins en el terreny professional i, l’altre, pensat per a la formació en recerca. Els dos itineraris permeten accedir als cursos de doctorat, sempre tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

Més informació  |  Accés al doctorat