accés i admissió

L’accés al Màster Universitari de Comunicació i Estudis Culturals està pensat per a totes aquelles persones llicenciades o graduades en disciplines humanístiques, artístiques o socials (Història, Art, Filosofia, Filologia, Geografia, etc.). Per a persones llicenciades o graduades en Comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques). També, per a professorat de secundària, a investigadors independents, a professionals del món de la comunicació i responsables de la gestió de la cultura.

Requisits d’admissió al Màster Universitari

Llicenciats o graduats en disciplines humanístiques, artístiques i ciències de la comunicació, segons el seu expedient acadèmic i currículum, en cas que la demanda de places superi l’oferta fixada (50 estudiants). En el cas dels llicenciats i llicenciades procedents de titulacions d’altres àmbits, es tindran en compte els complements de formació adquirits.

Criteris de selecció del Màster Universitari de Comunicació i Estudis Culturals

Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada, ponderat segons la nota mitjana de la universitat d’origen (60 %).

Formació acadèmica o professional complementària. Certificacions o títols d’una altra formació complementària en camps afins als continguts del màster (20 %).

Experiència de recerca concretada en estades en centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del màster (15 %).

Coneixement d’idiomes acreditat, és a dir, el B2.1 o un nivell equivalent o superior (5 %).