Assignatures

ca_pla docentConsulteu les assignatures i pla d’estudis en aquest link
Formació específica: 12 ECTS
 • Metamorfosi de la cultura | 3 ECTS
  Estudi dels moviments contraculturals dels anys 60 a EEUU
  Més informació
 • Nous formats periodístics | 3 ECTS
  Anàlisi de les mutacions de les formes audiovisuals i periodístiques a través dels avenços de la tecnologia fins arribar als nous formats de la web 2.0
  Més informació
 • Contexte històric de la comunicació social | 3 ECTS
  Evolució històrica de la comunicació i els mitjans de comunicació com a recursos per a la recerca
  Més informació
 • Antropologia contemporània: imatge, cultura i pensament | 3 ECTS
  Antropologia social i cultural contemporània
  Més informació
Formació en les Tecnologies de la Comunicació (4 assignatures a escollir): 12 ECTS
 • Anàlisis de la imatge | 3 ECTS
  Anàlisi de la narrativa audiovisual
  Més informació
 • Gestió del procés editorial | 3 ECTS
  El procés editorial: des de la política de les editorials als programes d’autoedició
  Més informació
 • Escriptures audiovisuals | 3 ECTS
  Les formes d’escriptura audiovisuals en conflictes i genocidis
  Més informació
 • Argumentació periodística | 3 ECTS
  Els principals models argumentatius dels mitjans de comunicació
  Més informació
Itinerari 1: COMUNICACIÓ: 18 ECTS
 • Gestió i tècniques de comunicació interna i externa
  Gestió de la comunicació i les tendències de comunicació online
  Més informació
 • Semiòtica i anàlisis crític del discurs
  Lectura crítica del discurs i anàlisis del conjunt dels processos semiòtics i culturals de la societat contemporània
  Més informació
 • Comunicar i informar en les institucions municipals
  Comunicació política i institucional
  Més informació
 • Comunicació interpersonal: gestió de reunions i grups de treball
  Més informació
Itinerari 2: ESTUDIS CULTURALS : 18 ECTS del Màster d’Iniciació a la recerca en Humanitats corresponents a la secció Cultura i societat a l’època contemporània
Tots dos itineraris: 12 ECTS
 • Treball Final de Màster | 12 ECTS
  Projecte d’investigació amb una temàtica escollida d’entre les diverses propostes que s’hauran anat plantejant en les diferents assignatures cursades
  Més informació