Dades Generals

Nom del màster
Màster en Comunicació i Estudis Culturals


Àmbit
Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura


Tipus
Mixt (professional i recerca)


Unitat d’adscripció
Facultat de Lletres


Secretaria acadèmica
Facultat de Lletres


Durada
60 ECTS (un curs acadèmic)


Període lectiu:
Anual. Classes d’octubre a febrer (tardes). Pràctiques i TFM a partir del mes de març


Règim i modalitat
Temps complet/temps parcial. Presencial


Idiomes d’impartició
Català i castellà


Indicadors de seguiment
Indicadors de la titulació


Sistema de qualitat
Processos de qualitat


Nombre màxim de places
40


Preu (curs 2015-2016)
Preinscripció: 30,21 euros.  Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit).
Més informació


Pla d’acció tutorial
Més informació